Software Development

Αρχική Υπηρεσίες Software Development
Software Development

Software Development

Όλα τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Λογισμικού που παραδίδουμε στους πελάτες μας, είναι 100% Custom Defined, δηλαδή Προσαρμοσμένα αποκλειστικά στις ανάγκες των Πελατών μας (οι οποίοι αποτελούνται από Μεγάλες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Δήμους και Δημόσιους φορείς). Όλα τα συστήματα συνοδεύονται από 24/7 Τεχνική Υποστήριξη και παρέχεται στους υπεύθυνους για την λειτουργία τους, Πλήρης Εκπαίδευση.

Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού

Στα πλαίσια παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων σε όλους τους τομείς των Επιχειρήσεων, η Hellas Marketing έχει συνάψει Στρατηγικές Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού.
 
Έτσι, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε Υψηλής Ποιότητας και Ασφάλειας Συστήματα Λογισμικού οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής: desktop, client/server ή n-tier, που ακολουθούν τις Υψηλές Προδιαγραφές που θέτουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας.
 
Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσης του.
 
Τέλος, η εταιρία επενδύει στην συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων των στελεχών της, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Συστήματα Εφαρμογών (Software Applications)

Το Λογισμικό Εφαρμογών είναι οι εφαρμογές (τα προγράμματα) που αναπτύσσονται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών με απώτερο στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εκτέλεση παραγωγικών εργασιών που καθορίζονται από τους τελικούς χρήστες.Λογισμικά εφαρμογών είναι οι κειμενογράφοι (π.χ. το microsoft word), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό λογισμικά όπως τα συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM) και οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Διαδικτυακές Εφαρμογές (Web Applications)

Το web-based λογισμικό είναι λογισμικό εφαρμογών το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου και ενός κοινού Web-Browser (Chrome, Firefox, IE κλπ). Ο Web-Browser απλά χρησιμοποιείται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της εφαρμογής και του τοπικού υπολογιστή του χρήστη. To web based λογισμικό "τρέχει" σε έναν, αποκλειστικά για αυτό, server ενώ ο χρήστης συνδέεται μέσω του Web-Browser, εισάγοντας το Όνομα Χρήστη (login name) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί εξαρχής. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή είναι πλέον ανεξάρτητη του υπολογιστή, γεγονός που της δίνει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα και αυτονομία.

Software as a Service

To Software as a Service (με ακρωνύμιο SaaS, γνωστό και ως "λογισμικό κατ' απαίτηση") είναι ένα νέο μοντέλο διάθεσης λογισμικού, στο οποίο οι άδειες χρήσης εφαρμογών λογισμικού δεν αγοράζονται, αλλά ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού στο πλαίσιο "πληρώνεις όσο το χρησιμοποιείς" ή στο πλαίσιο συνδρομής για τη χρονική περίοδο που ο χρήστης το έχει ανάγκη. Η πρόσβαση στο λογισμικό γίνεται μέσω Διαδικτύου και ενός κοινού Web-Browser (Chrome, Firefox, IE κλπ).
 
Στην περίπτωση του Software as a Service, η αδειοδότηση χρήσης περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού, τη χρήση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του λογισμικού, τις νέες εκδόσεις του λογισμικού καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε τακτικά χρονικά διαστήματα, βελτιστοποίησης βάσης δεδομένων, συντήρησης.
 
Τα πλεονεκτήματα του SaaS, τα οποία το έχουν ήδη αναγάγει σε ένα ευρέως διαδεδομένο μοντέλο διάθεσης λογισμικού, είναι:
icon-caret-right Το κόστος για συντήρηση και αναβαθμίσεις λογισμικού μηδενίζεται.
icon-caret-right Δεν απαιτείται η αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση υλικού υπολογιστών ή και λογισμικών συστήματος.
icon-caret-right Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους πόρους που περιλαμβάνει η αδειοδότηση χρήσης όχι μόνο από ένα μεμονωμένο υπολογιστή αλλά πλέον από πολλούς υπολογιστές ανεξαρτήτως σημείου που αυτοί βρίσκονται.
icon-caret-right Απαλλαγή από την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού, επένδυση η οποία μεσοπρόθεσμα, καθίσταται ξεπερασμένη από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
icon-caret-right Το κόστος που αναλογεί στην επένδυση για αγορά λογισμικού για την εταιρεία ελαττώνεται, δίδοντάς της έτσι τη δυνατότητα να διοχετεύσει πόρους σε έτερους τομείς επένδυσής της.

Χρήσεις Συστημάτων Λογισμικού

Για λογαριασμό Μεγάλων Πελατών, έχουν υλοποιηθεί Συστήματα όπως:
icon-caret-right Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Μοτοσυκλετών για Rent-a-Car Επιχειρήσεις.
icon-caret-right Συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning), για σύνδεση λειτουργιών και βελτίωση προγραμματισμού εργασιών μεταξύ Φυσικού Καταστήματος και Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eCommerce).
icon-caret-right Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) που καλύπτει Συναλλασσόμενους και τις Επαφές τους.
icon-caret-right Συστήματα Ελέγχου Διαθεσιμότητας και Κρατήσεων για Ξενοδοχεία (επεκτάσιμο και για Αεροπορικές Κρατήσεις).
icon-caret-right Σύστημα Γραμματειακής υποστήριξης κέντρων Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας.
icon-caret-right Συστήματα Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων.
icon-caret-right Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) που υλοποιείται μέσω των Έργων και των επιμέρους Δράσεών τους.
icon-caret-right Συστήματα Διαχείρισης Έργων και Χρηματοροών (CFM).
icon-caret-right Σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας για μαγαζιά μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια).
icon-caret-right Σύστημα Διαχείρισης Στόλου-Αποθήκης-Ροής Εργασιών ενός μεγάλου Δήμου.
icon-caret-right Συστήματα Παραγωγικότητας Ανθρωπίνου Δυναμικού.
icon-caret-right Καινοτόμο Σύστημα ελέγχου των απορριμματοφόρων (χρήση γεωγραφικών συστημάτων GPS) και προγραμματισμού δρομολογίων.
icon-caret-right Συστήματα GIS για την διαχείριση των ακινήτων και την χαρτογραφική απεικόνιση των δράσεων ενός δήμου.

Στην Επιχείρησή σας, χρησιμοποιείτε κάποιο Σύστημα Λογισμικού ώστε να απλοποιήσετε τις διαδικασίες σας; Εάν όχι, μπορούμε ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, να σας προτείνουμε ιδέες που θα μεγιστοποιήσουν την Απόδοση και τις Δυνατότητες της επιχείρησής σας.
 
 Τα Συστήματα Λογισμικού που αναπτύσσει η Ομάδα Συνεργατών της Hellas Marketing, απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην κάθε επιχείρηση ξεχωριστά.
Hellas Marketing, Software Development Team

Συστήματα Λογισμικού για την Επιχείρηση σας

icon-check  Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) 
icon-check  Συστήματα ERP για Σύνδεση Φυσικών-Ηλεκτρονικών Καταστημάτων  
icon-check  Συστήματα Ελέγχου Διαθεσιμότητας και Κρατήσεων 
icon-check  Συστήματα Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων 
icon-check  Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) 
icon-check  Συστήματα Διαχείρισης Έργων και Χρηματοροών (CFM) 
icon-check  Συστήματα Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών 
icon-check  Συστήματα online Πληρωμών 

 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΔΩ

Καλέστε μας ΣΗΜΕΡΑ στο 210 2464 743

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας.

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
COMPANY NAME
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 123-45-67
Thank You. We will contact you as soon as possible.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ BUSINESS SOLUTIONS
Αναπτύξτε αποτελεσματικά την Επιχείρηση σας
Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL09uU1F5STlnVzBrP2F1dG9wbGF5PTEmYXV0b2hpZGU9MCZ2cT1oZDEwODAmaGQ9MSZtb2Rlc3RicmFuZGluZz0wJnJlbD0wJnNob3dpbmZvPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Ενδιαφέρον για Διαφήμιση
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
Ενδιαφέρον για eCommerce / E-shop
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
Ενδιαφέρον για Facebook Wi-Fi
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ MARKETING CONSULTING
Προωθήστε Στρατηγικά την Επιχείρηση σας
Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας Σύμβουλος Marketing.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cuZXllcmV2b2x1dGlvbi5jby51ay93cC1jb250ZW50L3ZpcnR1YWwtdG91cnMvdGhlLWJhbHZlbmllLyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj48L2lmcmFtZT4=
Ενδιαφέρον για Multimedia
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkLzVYcm1hZ0pEaGdJP2F1dG9wbGF5PTEmYXV0b2hpZGU9MCZ2cT1oZDEwODAmaGQ9MSZtb2Rlc3RicmFuZGluZz0wJnJlbD0wJnNob3dpbmZvPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Ενδιαφέρον για Ιστοσελίδα
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL09uU1F5STlnVzBrP2F1dG9wbGF5PTEmYXV0b2hpZGU9MCZ2cT1oZDEwODAmaGQ9MSZtb2Rlc3RicmFuZGluZz0wJnJlbD0wJnNob3dpbmZvPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Ενδιαφέρον για Αλλαγές Google
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
Ενδιαφέρον για Mobile Solutions
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Συστήματα Λογισμικού για την Επιχείρηση σας
Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας Software Developer.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας
  Καλέστε μας ΣΗΜΕΡΑ στο (+30) 210 2464 743
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
INTEREST FOR BUSINESS SOLUTIONS
Grow efficiently your Business
Will contact you one of our Business Consultants.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3k4SHFfQWFodHRFP2F1dG9wbGF5PTEmYXV0b2hpZGU9MCZ2cT1oZDEwODAmaGQ9MSZtb2Rlc3RicmFuZGluZz0wJnJlbD0wJnNob3dpbmZvPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Interest for Google Advertising
Thank you. We will contact you soon.
Interest for eCommerce / E-shop
Thank you. We will contact you soon.
Interest for Facebook Wi-Fi
INTEREST FOR MARKETING CONSULTING
Strategically Promote Your Business
Will contact you one of our Marketing Consultants.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cuZXllcmV2b2x1dGlvbi5jby51ay93cC1jb250ZW50L3ZpcnR1YWwtdG91cnMvdGhlLWJhbHZlbmllLyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj48L2lmcmFtZT4=
Interest for Multimedia
Thank you. We will contact you soon.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL2FzSW1QemN4dzdRP2F1dG9wbGF5PTEmYXV0b2hpZGU9MCZ2cT1oZDEwODAmaGQ9MSZtb2Rlc3RicmFuZGluZz0wJnJlbD0wJnNob3dpbmZvPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Interest for Website
Thank you. We will contact you soon.
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3k4SHFfQWFodHRFP2F1dG9wbGF5PTEmYXV0b2hpZGU9MCZ2cT1oZDEwODAmaGQ9MSZtb2Rlc3RicmFuZGluZz0wJnJlbD0wJnNob3dpbmZvPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Interest for Google Changes
Thank you. We will contact you soon.
Interest for Mobile Solutions
INTEREST FOR SOFTWARE DEVELOPMENT
Softare Solutions for your Company
Will contact you one of our Software Developers.
CONTACT
Request from us to inform you about our Sevices
  Call us TODAY in (+30) 210 2464 743
Thank you. We will contact you soon.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Στείλτε μας το Ερώτημά σας
  Καλέστε μας ΣΗΜΕΡΑ στο (+30) 210 2464 743
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Send us your Question
  Call us TODAY in (+30) 210 2464 743
Thank you. We will contact you soon.
Subscribe to Newsletter
Thank you. We have successfully added you to our list.
  You will never receive spam content to your email from us.
Εγγραφείτε στο Newsletter
Υπέροχα! Έχετε προστεθεί επιτυχώς στην λίστα μας.
  Δεν πρόκειται να λάβετε ποτέ ανεπιθύμητο περιεχόμενο από εμάς.